• Begin goed

  Klantwaarde leveren

  Breng de huidige situatie in kaart

  ADVIES

 • Pak door

  Capability bouwen

  Transformeer van A naar B

  CHANGE

 • Borg

  Leren toepassen

  Leid op en certificeer

  ACADEMY

Klantwaarde leveren

LCB verzamelt en analyseert feiten. Op basis daarvan wordt het gesprek aangegaan, verdieping gezocht en een vertaalslag gemaakt naar verbeterpotentieel.
scan
Scan

In een periode van 1 tot 4 weken brengen wij de huidige situatie in kaart. We onderzoeken de situatie vanuit verschillende invalshoeken. Zo achterhalen we de oorzaken voor problemen. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze opdrachtgever goed op de hoogte gehouden wordt. Door onze jarenlange ervaring kunnen we op basis van cijfers een snelle en gedegen (impact-) analyse maken. Aan het einde van de scan bepalen we samen of we doorgaan naar de analysefase.

Analyse
Analyse

In de scan hebben we een eerste globale analyse gemaakt. In de analysefase scherpen we deze verder aan door het verzamelen van aanvullende data. Dit doen we in een periode van 2 tot 8 weken. We doen eerst een analyse van de feiten, voordat we komen met een oplossing. Hiermee voorkomen we dat we pleisters plakken en niet de daadwerkelijke oorzaak aanpakken. Uiteraard gebeurt dit samen met de betrokkenen: medewerkers, managers en/of klanten van onze opdrachtgever.

Proeftuin
Proeftuin

In de proeftuin passen we in een periode van 1 tot 3 maanden de verbeteringen toe. Hierbij nemen we de begeleiding voor onze rekening en maken we inzichtelijk wat de successen zijn en waar nog knelpunten liggen. Hierover maken we concrete afspraken met elkaar. Zo starten we in de proeftuin met continu verbeteren en leert de opdrachtgever hoe dit werkt. Tijdens of na afloop van de proeftuin geven we een vervolgadvies. Dit advies is gericht op de daadwerkelijke veranderfase.

Capability bouwen

LCB transformeert door voor te doen, samen te doen en te laten doen. Als maatwerk geleverd met consultancy, interimmanagement en coaching.
consultancy
Consultancy

Consultancy leveren we aan de hand van ‘voordoen, meedoen, laten doen’. Het doel is dat jij het uiteindelijk zelf kan doen, zodat wij niet meer nodig zijn. Gedurende de transformatie zal dus continu in overleg gekeken worden in welke mate gebruik gemaakt wordt van ondersteuning.

Interim
Interimmanagement

Wij brengen jouw organisatie(onderdeel) vanuit een interimrol van A naar B. Hoe? Met onze achtergrond zijn we gewend om snel te analyseren wat een afdeling of organisatie nodig heeft. Wij hebben allemaal een achtergrond als Lean Six Sigma Black Belt en leidinggevende.

Coaching
Coaching

Wij verzorgen professionele coaching voor professionals, leidinggevenden en teams. De coaches van LCB zijn hiervoor opgeleid en zeer ervaren. Teamcoaching zorgt voor betere samenwerking en haalt het beste in de teamleden naar boven waardoor er betere resultaten worden gehaald.

Academy

LCB biedt door de Cardiff University geaccrediteerde opleidingen aan en certificeert op basis van eigen materiaal tot Yellow, Green en Black Belt.
opleiden
Opleiden

LCB biedt open inschrijvingen voor individuele deelnemers. Je draait mee in een van onze Yellow, Green of Black belt opleidingen met deelnemers vanuit verschillende organisaties. Dus naast het opdoen van nieuwe kennis, vergroot je ook nog eens je netwerk. LCB biedt haar opleidingen ook incompany aan voor groepen van kleine tot zeer grote organisaties. Zie ook onze studiegids. Wil je meer weten over de speciale incompany tarieven? Neem dan contact met ons op.

lcs_certification_logo_colour_large_300x300mm
Certificeren

LCB is LCS geaccrediteerd en mag daarom examineren en certificeren. Heb je bij een andere organisatie de Yellow, Green of Black Belt opleiding gevolgd, maar nog geen certificaat? LCB biedt je dan de kans om alsnog een certificering te behalen. Ook helpt LCB zelfstandigen en andere aanbieders van Lean trainingen om examinering en certificering zelf, met LCB op de achtergrond, aan hun eigen klanten en cursisten aan te bieden.

boek
Boek

LCB heeft het boek ‘De toolbox voor dienstverlening’ uitgegeven en gebruikt dit voor de eigen opleidingen en certificeringen. Het is gebaseerd op de volledige vertaling van The Service Systems Toolbox van John Bicheno en beschrijft in detail de drie krachtigste concepten voor dienstverlening in de 21eeuw: Lean-denken, ontwerpdenken en systeemdenken, en vertelt precies hoe ze kunnen worden toegepast.

Event

LCB organiseert regelmatig events voor haar klanten en de mensen met wie zij samenwerkt. Dit doen wij bewust om elkaar beter te leren kennen, samenwerkingen tot stand te laten komen en netwerken te vergroten. Lees verder voor een terugblik op eerdere events en actueel aanbod.
snel
Snel

LCB streeft naar snelle processen door verspillingen te elimineren. Hiermee worden bewerkingstijden en doorlooptijden structureel ingekort en ontstaat er ‘flow’. Resultaten bij opdrachtgevers verbeteren en klanten van opdrachtgevers zijn meer tevreden.

soepel
Soepel

LCB anticipeert op de continu veranderende klantwens en beweegt hierin mee. Zo wordt de aansluiting bij opdrachtgevers gemaakt. De wens van de opdrachtgever van LCB is de klantwens van LCB en richtinggevend voor de dienstverlening.

solide
Solide

LCB staat voor kwaliteit. Kwaliteit realiseer je door je eigen huis op orde te hebben en goede standaarden te hanteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit ons lidmaatschap bij de NRTO, LCS-accreditatie en hantering van NEN4400-1.

Lean Capability Builders (LCB)

Oude Fabriekstraat 1
3812 NR Amersfoort
+31 33 20 22 555 | info@lcbgroup.nl
back to top